Welkom!
Samen zijn we verantwoordelijk voor succesvolle communicatie
Samen een cake bakken geeft je een reden om voor te doen hoe je met een spraakcomputer communiceert. Benoem je handelingen en selecteer afbeeldingen. Heb je al gehoord over PODD? Het is niet ingewikkeld, je moet het gewoon proberen! PODD wordt binnen Passend Onderwijs gebruikt en de klasgenootjes zijn het beste voorbeeld! De officiële NL-versie van PODD voor spraakcomputers is beschikbaar! Er zijn meerdere oogbestuurde computers. Wil je hulp bij het kiezen van de juiste voor jou? Neem contact met ons op!

2-daagse Introductiecursus PODD


Op 20 en 21 juni kunt u de introductieworkshop PODD volgen in Amersfoort. U bent van harte welkom om zich aan te melden.

Ter ere van de Dag van de Logopedie (6 maart) verschenen in de LOGOPEDIE, het vakblad van de NVLF, een heel aantal mooie toelichtingen van logopedisten uit heel Nederland die zich bezighouden met Ondersteunde Communicatie. Willemijn Wetzesl, Sandra Koster, Mandy Diepeveen en anderen geven aan waarom zij Ondersteunde Communicatie zo belangrijk vinden. Hans van Balkom en ik werden samen geïnterviewd voor de Logopedie. 

 

     

Het is een eer om al sinds 2011 met Prof. Hans van Balkom op te mogen trekken en ieder onze eigen bijdrage te leveren aan het verbeteren van de mogelijkheden van kinderen en volwassenen met een complexe communicatieve behoefte. Ze hebben hulp en ondersteuning nodig en hebben daar ook rechtop! Het hele artikel lees je hier: LOGOPEDIE interview met Hans van Balkom en Gerna Scholte (of klik op de onderstaande foto)

Ieder mens heeft recht op passende Ondersteunde Communicatie. 

Op 6 maart besteden we landelijk extra aandacht aan Ondersteunde Communicatie.
Weet jij wat er precie sin het VN verdag staat? Voor wie meer wil weten hebben we een opsomming gemaakt van de belangrijkste artikelen: 

In het verdrag worden een aantal definities gehanteerd met betrekking tot taal en communicatie:  

Article 2 Definitions
For the purposes of the present Convention:
“Communication” includes languages, display of text, Braille, tactile communication, large print, accessible multimedia as well as written, audio, plain- language, human-reader and augmentative and alternative modes, means and formats of communication, including accessible information and communication technology;
“Language includes spoken and signed languages and other forms of non-spoken languages; [...]


De volgende verplichtingen zijn onder andere in het verdrag opgenomen:

Article 4 Obligations 
(g) To undertake or promote research and development of, and to promote the availability and use of new technologies, including information and communications technologies, mobility aids, devices and assistive technologies, suitable for persons with disabilities, giving priority to technologies at an affordable cost; 


(b) Fostering at all levels of the education system, including in all children from an early age, an attitude of respect for the rights of persons with disabilities; 
 
 
Artikel 21 gaat over het recht op vrijheid om je mening te uiten en de toegang tot communicatie. 

Article 21
Freedom of expression and opinion, and access to information

States Parties shall take all appropriate measures to ensure that persons with disabilities can exercise the right to freedom of expression and opinion, including the freedom to seek, receive and impart information and ideas on an equal basis with others and through all forms of communication of their choice, as defined in article 2 of the present Convention, including by:
(a) Providing information intended for the general public to persons with disabilities in accessible formats and technologies appropriate to different kinds of disabilities in a timely manner and without additional cost;
(b) Accepting and facilitating the use of sign languages, Braille, augmentative and alternative communication, and all other accessible means, modes and formats of communication of their choice by persons with disabilities in official interactions;
(c) Urging private entities that provide services to the general public, including through the Internet, to provide information and services in accessible and usable formats for persons with disabilities;
(d) Encouraging the mass media, including providers of information through the Internet, to make their services accessible to persons with disabilities;
(e) Recognizing and promoting the use of sign languages. 

Tot slot heb ik een deel over het recht op onderwijs geselecteerd. 

Article 24
Education 

3. States Parties shall enable persons with disabilities to learn life and social development skills to facilitate their full and equal participation in education and as members of the community. To this end, States Parties shall take appropriate measures, including: 
(a) Facilitating the learning of Braille, alternative script, augmentative and alternative modes, means and formats of communication and orientation and mobility skills, and facilitating peer support and mentoring; 
(b) Facilitating the learning of sign language and the promotion of the linguistic identity of the deaf community; 
(c) Ensuring that the education of persons, and in particular children, who are blind, deaf or deafblind, is delivered in the most appropriate languages and modes and means of communication for the individual, and in environments which maximize academic and social development. 
 
HIER vind je de volledige tekst van het VN-verdrag. Europesche Dag van de Logopedie.

6 maart is de Europesche Dag van de Logopedie. In 2018 staat Ondersteunde Communicatie centraal. Met Ondersteunde Communicatie geeft de logopedist iedereen een stem


Niet of nauwelijks kunnen spreken, betekent niet dat je niets te zeggen hebt. Ook de ruim half miljoen kinderen en volwassenen in Nederland die zich via spraak niet (meer) kunnen uitdrukken, hebben behoefte om te communiceren. Door andere communicatiemiddelen en
–vormen te gebruiken, kunnen zij zich toch uiten. Veel mensen weten niet dat de logopedist daarbij kan helpen. Daarom staat de Dag van de Logopedie op 6 maart 2018 in het teken van Ondersteunde Communicatie (OC). 

Een man met ernstige afasie kan na een training door de logopedist via een spraakcomputer weer communiceren met zijn vrouw. Een 6-jarige jongen met het syndroom van Down die moeilijk verstaanbaar spreekt, leert van de logopedist om ondersteunende gebaren te gebruiken zodat zijn omgeving hem beter begrijpt. Met de intensieve begeleiding door een logopedist kunnen een peuter met ernstige meervoudige beperkingen en haar ouders, met behulp van een oogbestuurde spraakcomputer met pictogrammen, elkaar duidelijk maken wat zij met en van elkaar willen.


Ondersteunde Communicatie
Bovenstaande voorbeelden laten de waarde zien die ‘Ondersteunde Communicatie’ (OC) kan hebben voor mensen die niet of nauwelijks kunnen spreken. ‘OC geeft hen de mogelijkheid mee te doen, zich te ontwikkelen en te laten zien wie ze zijn,’ verklaart Hans van Balkom, bijzonder hoogleraar Ondersteunde Communicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. ‘In Nederland hebben ongeveer 300.000 kinderen en 300.000 volwassenen problemen met spraak. Maar dat wil niet zeggen dat zij niet willen of kunnen communiceren. Ieder mens vindt het belangrijk om erkend en gezien te worden. Daarom heeft iedereen behoefte aan communicatie, ook als spraak niet (meer) mogelijk is. Met ‘Ondersteunde Communicatie’ kom je tegemoet aan deze behoefte.’

Hulpmiddelen
Bij Ondersteunde Communicatie kun je gebruikmaken van lichaamstaal en ondersteunende gebaren of van eenvoudige hulpmiddelen,zoals een pictobord en fotoklappers. Ook kun je diverse low-tech en high-tech hulpmiddelen inzetten: van spraakcomputers tot tablets met een grote variëteit aan apps en bedieningsapparatuur, die geschikt zijn voor tekst- en symboolcommunicatie.


De logopedist kan helpen
‘Logopedisten kunnen kinderen en volwassenen met ernstige taal- en spraakstoornissen behandelen en begeleiden’, vertelt Gerna Scholte, logopedist en taal- en spraakpatholoog bij Response-Able. ‘Logopedisten kunnen een taal-, spraak- en/of communicatieonderzoek afnemen naar het verwerken, begrijpen en uiten van de gesproken of geschreven taal. Ook helpen zij bij het kiezen van passende ondersteunende communicatiemiddelen én trainen zij in het gebruik ervan. Daar betrekken zij alle communicatiepartners nauw bij. Want communiceren doe je nooit in je eentje! Verder kunnen logopedisten oefeningen aanbieden om met behulp van de communicatie-ondersteunende hulpmiddelen het begrijpen, uiten, lezen en/of schrijven te verbeteren.’

Power Pad

SmartBox, een Britse ontwikkerlaar van Ondersteunde Communicatie hardware en software, heeft in januari 2018 een nieuw type spraakcomputer gelanceerd. Deze spraakcomputer heeft een geintegreerde balk voor oogbesturing. De Power Pad draait op Windows 10 en maakt gebruik van de software Grid 3. Grid 3 heeft een groot aantal standaard paginasets die door medewerkers van Quo Vadis Nederland vertaald zijn naar het Nederlands. 

 

Meer weten? Stuur een e-mail naar welkom@response-able.nl 

 

Grid for iPad 


De Britse producent van spraakcomputers en software voor Ondersteunde Communicatie heeft een nieuwe app ontwikkeld. De app maakt het softwareprogramma Grid 3 beschikbaar op een iOS tablet. De Grid for iPad app is te downloaden in de AppStore. 

 

De app is 30 dagen gratis te gebruiken. Let wel op dat je jouw iPad goed instelt, zodat aanschaf niet automatisch wordt verlengt. Je kunt kiezen voor een eenmalige aanschaf a € 399,99 euro of een maandelijks bedrag. Het maandelijkse bedrag maakt het mogelijk om de app bijvoorbeeld eerst voor langere tijd te proberen, zonder dat je direct het volledige bedrag hoeft te betalen. 

Grid for iPad

Wil je meer weten over deze app? Bekijk dan het filmpje dat wij maakten door hierboven op de foto afbeelding te klikken. 


Niet alle kinderen die behoefte hebben aan Ondersteunde Communicatie kunnen gebruik maken van een PODD boek dat gebruik maakt van directe selectie. Voor deze kinderen kan gebruik gemaakt worden van boeken op basis van:

- Eye Gaze

Deze PODD boeken hebben een gat in het midden waar doorheen gekeken wordt.

 

 

- Kleur Gecodeerde toegang

Deze boeken hebben een iets grotere kaft met op de hoeken een kleuraanduiding waarmee de gebruiker verwijst naar kolommen en rijen in de bladenset.


- Partner Ondersteund Scannen 

De communicatiepartner leest de woorden voor of duidt de kolomen en daarna de rijen aan, zodat de gebruiker middels ja/nee reacties de benodigde woorden kan selecteren. 


 In maart 2016 verscheen een artikel over oogbestuurde computers en de inzet daarvan voor heel jonge kinderen. het artikel is gepubliceerd in het vakblad Vroeg. 

Lezen? Klik hier

Bron: VROEG, maart 2016

Recent verscheen een artikel van mijn hand in het tijdschrift Logopedie van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Lezen? Klik hier

Bron: Logopedie 7-8, juli 2016, tijdschrift van de NVLF.

Stel uw vraag, wij nemen contact met u op